تو این فکر بودم چرا ما آدما بزرگ میشیم ؟ وقتی میرم تو پارک بچه ها که بازی می کنن حسرت می خورم چرا من بزرگم . اخه فکرشون مشغول نیست ، وقتی به ١١-١٢ میرسن تازه مشکلاتو می فهمن . خدا کنه هیچکس بزرگ نشه .

/ 2 نظر / 2 بازدید
lusifer

سلام کاملا موافقم[تایید] به من هم سری بزن....

ایلین

والاواسه منم خیلی پیش میاد که ارزو میکنم دوباره بچه بشم و به حال بچه هایی که میبینم غبطه میخورم . ولی درست که فکر میکنم میبینم اینا هم عاقبت بزرگ میشن و وقتی اینا تازه تازه شروع بد بختیاشونه ما دیگه مردیم و راحت شدیم . بعد خیلی خوشحال راهمو میگیرم و میرم !!!