شکست

دل شکسته

برای اکثر مردم اتفاق افتاده...

معمولاً هم برای جونا ، چون دونباله یه هم درد میگردن .

نمی دونم چرا خانواده ها اصلاً در این مورد به بچه هاشون کمک نمی کنن ،

میزارن تا بچه به مشکل روحی برسه بد کمکش کنن (خودم کشیدم) به هر حال من به سنو سال دارا توصیه می کنم که بجایی نصیحت بیخود به جونا یکم با هاشون رفیق شن تا اونارو درک کنن

/ 0 نظر / 3 بازدید