شکوفه های پاییزی

شکوفه های پاییزی می رویند

درختان و سبزه های پاییزی رشد می کنند

سردی دل ما دوباره به اوج میرسد

و در زیر باران اشک آسمان پاک میشویم

جوهر خودکار آبی من از سردی دستانم خشک میشود

لباسهایمان را بو میکنم

بوی برگ درختان سیب را میدهند

می آیم کنار برکه ی دلمان یاد آن دوران میکنم

که گرمی دستانمان را می پرستیدیم

طوفان سرخ برگ درختان را دیدم

یاد سرخی صورتمان در نگاهایمان افتادم

شیرینی زندگی را با یاد آن سیب شیرینی که با هم تقسیم میکردیم فهمیدم

و چه خاطرات زیبای در رویای زندگیمان گذشت .

دل نوشته یه عاشق

/ 67 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیاوش

سلام داش ساسان خوبی؟عیدت مبارک داداشی....[پلک]بیابه وبم که اپ کردم...![شیطان]

نسیم

injur mikhandi dan2nat kharab mishe haaaaaaaaa[قهقهه][قهقهه]

الهام

سلام..عیدتون مبارک...... ________@@@_@@@@@ ________@@___________@@__@ @@@_@@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@____مهربون هميشگي_____@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ __من آپم_____________@ _____________________@ _________خوشحال________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ _میشم بیای______@@@____@__@@ _______________________@ _____بای_____________@

الهام

سلام..عیدتون مبارک...... ________@@@_@@@@@ ________@@___________@@__@ @@@_@@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@____مهربون هميشگي_____@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ __من آپم_____________@ _____________________@ _________خوشحال________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ _میشم بیای______@@@____@__@@ _______________________@ _____بای_____________@

الهام

سلام..عیدتون مبارک...... ________@@@_@@@@@ ________@@___________@@__@ @@@_@@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@____مهربون هميشگي_____@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ __من آپم_____________@ _____________________@ _________خوشحال________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ _میشم بیای______@@@____@__@@ _______________________@ _____بای_____________@

سارا

سلام دوست خوبم. خوبی؟ کمپیدایی دلم خیلی برات تنگ شده بود گفتم یه سر بهت بزنم.[قلب]

eli

آخه زیاد با پرشین بلاگ اشنایی ندارم تو این وبم لینکیدمت منو با اسم رویای نیمه تمام بلینک

رخ

alan masalan apidi?[سوال]

رعنا

جالب بود پسری از نسل پارس... راستی تو وبلاگم نظرت رو درباره ی LOVE&HATE بگو.............