شاید آن روز که سهراب نوشت : تا شقایق هست زندگی باید کرد خبری از دل پر درد گل یاس نداشت باید اینجور نوشت هر گلی هم باشی چه شقایق چه گل پیچک و یاس زندگی اجبارست

/ 2 نظر / 6 بازدید
رخ

"زندگی اجبار است" اجبار قشنگیه. اگه ازش استفاده کنیم[گاوچران]