برای اینکه یک مرد بتونه یک زن رو خوشحال کنه، تنها باید:

برای اینکه یک مرد بتونه یک زن رو خوشحال کنه، تنها باید:

 

1- یک دوست باشید
2- یک همدم باشد
3- یک عاشق باشید
4- یک برادر باشید
5- یک پدر باشید
6- یک استاد باشید
7- یک آشپز باشید
8- یک برق کار باشید
9- یک نجار باشید
10- یک لوله کش باشید
11- یک مکانیک باشید
12- یک دکوراتور باشید
13- یک متخصص مد باشید
14- یک روانشناس باشید
15- یک حشره کش باشید
16- یک التیام بخش باشید
17- یک شنونده خوب باشید
18- خیلی تمیز باشید
19- دلسوز باشید
18- ورزشکار باشید
19- صمیمی باشید
20- شجاع باشید
21- خلاق باشید
22- با ملاحظ
ه باشید
23- محتاط باشید
24- بلند همت باشید
25- مستعد باشید
26- با جرات باشید
27- مصمم باشید
28- راستگو باشید
29- مورد اعتماد باشید
30- احساساتی باشید
بدون اینکه فراموش کنید که:

31- ازش به بطور مرتب تعریف کنید
32- عاشق خرید باشید
33- درستکار باشید
34- پولدار باشید
35- بهش استرس وارد نکنی
36- به دخترهای دیگه نگاه نکنی
و در همون لحظه باید:
37- کلی بهش توجه کنی، ولی به خود نه
38- بهش زمان زیادی بدی، مخصوصاً برای خودش
39- بهش فضای زیادی بدی، بدون اینکه نگران باشی که کجا میره
و این خیلی مهم که:

40- هیچ وقت فراموش نکنی:
     * تولدش
     * سالگرد ازدواج
     * قول و قرارهایی که اون میزاره

/ 2 نظر / 5 بازدید
lusifer

[خنده][قهقهه].....همش لازم نیست 20 تا کافیه.....[خنده][قهقهه] ..................البته مورد 40 از همه مهم تر و واجب تره............. [قلب]..............من هم اپم اگه خواستی سر بزن............[قلب]

ساغر

ما خانوما خیلی کم توقعیم[نیشخند]