دروغ ممنوع

من یه دوست دارم که از دست ما آدمای زمینی دل خوشی نداره . منم تو بعضی موارد با هاش موافقم . امروز با یه استاد حرف می زدم می گفت : هر وقت تونستی تو یک ماه دروغ نگی ، بدون دروغ نمیشنوی . گفتم یعنی چی : گفت آخه تو زمونه ما دروغ اصل زندگیمونه ، یک نفر که برای چند نفر دروغ میگه باعث میشه چند نفر دیگه هم دروغ بگن . منم کمی فکر کردم بعد با خودم گفتم راست میگه . دروغگو

/ 0 نظر / 11 بازدید