متلک های بسیجی

متلک های بسیجی : روزه هاتونو بگیرم جیگر؟ وقت داری واست دعا کنم؟ حیف که روزم و گرنه جیگرتو میخوردم خواهر   اگه نمازتون دیر شده برسونمتون

/ 2 نظر / 3 بازدید
حدیث

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]