پسری از نسل پارس

تقدیم به همه آنان که کفش های کودکیشان هنوز اندازه پایشان است

صدای آهنگ تو گوشم ... چشمم به دستهای گره خورده ...

تقریبا یک ساعت شده ... هنوز آدم ندیدم ...

اون طرف دعوا شده ... این طرف شماره بازی بود ...

سر درد گرفتم ... رفتم تو ماشین...

صدای آهنگ تو گوشم ... پشت چراغ چشمم به دستهای منتظر پشت شیشه ...

تقریبا دو ساعت شده ... هنوز آدم ندیدم ...

تو آینه به خودم نگاه میکنم ... یه فراری از زندگی ...

بارون نم نم میبارید ... من تو خیابون به دنبال آدم...

تقریبا سه ساعت شده ... دوباره تو آینه به خودم نگاه کردم ...

تو آینه هم اثری از آدم بودن نبود .

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ توسط مسعود نظرات () |

Design By : Mihantheme

دریافت همین آهنگ