پسری از نسل پارس

تقدیم به همه آنان که کفش های کودکیشان هنوز اندازه پایشان است

» سلام پسرک پارسی...! :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» منتظر بودن...! هه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» دور از هستی...! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» من و من ! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» سلام ماه آذر :: ۱۳٩۱/٩/٢
» حواسم هست حواست نیست :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» نگاه رویای :: ۱۳٩۱/٦/٦
» سراب باران :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» بدون عنوان ها من 2 :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» تولد پسرک پارسی :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» تولد 2 سالگی نسل پارس من :: ۱۳٩۱/٢/٢
» بدون عنوان های من 1 :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» نوروزی از جنس پارس :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» تشدید ابهام :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» پیشواز ولنتاین :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» مرگ مهتاب :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» تک بانوی من :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» بوق آزاد :: ۱۳٩٠/٩/٧
» پر از امید به فردا :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» برف زیبا :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» توقف کردن من :: ۱۳٩٠/۸/٦
» زمان هم می ایستد :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» خنده هامون الکی :: ۱۳٩٠/٧/۳
» شروع ام را تو آغاز ، به پایان بردی :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» سفر نامه :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» حس اعدام :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» روز جهانی وبلاگ با ما باشید :: ۱۳٩٠/٦/۸
» دوباره تنهایی :: ۱۳٩٠/٦/۳
» شوق پریدن :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» سالروز تولد یک پسر از نسل پارس :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» تولد یک سالگی وبلاگم :: ۱۳٩٠/٢/٢
» پرواز :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» CD lover :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» تلخی دوباره دیدن :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» Have you ever fallen in LOVE :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» تنها من بی تو :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» توبه اجباری :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» چای گرم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» ایستگاه آدم شدن دو نفر نبود؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» من و تو و هزاران چرا :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» خواص شیمی زن و مرد :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» ۱۳۸٩/٩/۱۳ :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» ترس از دست دادن تو :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» شکوفه های پاییزی :: ۱۳۸٩/۸/۱۱
» عشق از او برگیرم :: ۱۳۸٩/۸/٤
» عشق را به گور بردم :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» ای کاش :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» چند طلاق عجیب :: ۱۳۸٩/٧/٧
» شاید برای خدا حافظی :: ۱۳۸٩/٧/۳
» نگاه کردن دختران و پسران به یکدیگر :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
» ۱۳۸٩/٦/۱۸ :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» جای همه خالی :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» گاه آرزو می کنم :: ۱۳۸٩/٦/٦
» صدای سخن عشق :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» بی انتها :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» قواعد را بشکن :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» - رفتی ولی باران .... :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» دل شکسته :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» محافظ... :: ۱۳۸٩/٤/٢٤
» زمان عشق :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» ۱۳۸٩/۳/٩ :: ۱۳۸٩/۳/٩
» متلک های بسیجی :: ۱۳۸٩/۳/٩
» ثانیه آخر :: ۱۳۸٩/۳/٥
» 26 اردیبهشت :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» سکوت مرگ :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» غم :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» برای اینکه یک مرد بتونه یک زن رو خوشحال کنه، تنها باید: :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» شرایط ازدواج در شهر های مختلف :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» دست نوشته :: ۱۳۸٩/٢/٩
» ۱۳۸٩/٢/٩ :: ۱۳۸٩/٢/٩
» چند جوک بی نمک (الکی) :: ۱۳۸٩/٢/٩
» دوست دختر ازاری شماره 3 :: ۱۳۸٩/٢/۸
» استاد زرنگ :: ۱۳۸٩/٢/٧
» طنز 1 :: ۱۳۸٩/٢/٧
» فرق حمام کردن پسر و دختر ها :: ۱۳۸٩/٢/٦
» دوست دختر ازاری شماره 2 :: ۱۳۸٩/٢/٦
» احساسات یک شوهر در نصفه شب :: ۱۳۸٩/٢/٦
» 37کاری که زن ها میتوانند انجام دهند :: ۱۳۸٩/٢/٤
» حقیقت دانشگاه :: ۱۳۸٩/٢/٤
» دوست دختر آزاری (شماره1) :: ۱۳۸٩/٢/٤
» محبت دروغی :: ۱۳۸٩/٢/٤
» دروغ ممنوع :: ۱۳۸٩/٢/٤
» ۱۳۸٩/٢/۳ :: ۱۳۸٩/٢/۳
» زندگی :: ۱۳۸٩/٢/٢
» ما آدما :: ۱۳۸٩/٢/٢
» شکست :: ۱۳۸٩/٢/٢
» من :: ۱۳۸٩/٢/٢

Design By : Mihantheme

دریافت همین آهنگ